א-ד : 8:00-20:00

 ה:    8:00-21:00   

ו:      8:00-17:00

:שעות פתיחה

07370705212 

:פקס


רח‘ טופז 2 ,עד- הלום ,אשדוד

חנות המפעל

:טל

אשדוד

א-ד : 8:00-20:00

 ה:    8:00-21:00   

ו:      8:00-17:00

:שעות פתיחה

0737943443

:פקס


רח‘ פינסקר 15 ,פתח תקווה

:טל

חנות המפעל

פתח תקווה

חנות המפעל

באר שבע


רח‘ העצמאות 19 ,באר שבע

:טל

:פקס

086234736

א-ד : 8:00-20:00

 ה:    8:00-21:00   

ו:      8:00-17:00

:שעות פתיחה

חנות המפעל

חולון


רח‘ המלאכה 20 ,חולון

:פקס

0737943450/1/2

א-ד : 8:00-20:00

 ה:    8:00-21:00   

ו:      8:00-17:00

:שעות פתיחה

:טל